Eduard Graell

Entenc el disseny com una eina de canvi i entenc que un bon disseny és aquell centrat en les necessitats dels usuaris.

Mostra de treballs amb impacte social:

Projecte Final de Màster “BCN Open Challenge”: Sistema públic d’ aparcabicis

Ciutats i comunitats sostenibles

“Còdol”: Concurs Roca “One Day Design Challenge”

Aigua neta i sanejament

“Contrast”, clasificador de documents